"Wanneer je dyslexie hebt, betekent dit dat je "ernstige en hardnekkige problemen hebt bij het automatiseren van lezen en/of spellen". Dit wil zeggen dat je meer moeite dan anderen hebt met het foutloos en vlot leren lezen en spellen, zelfs wanneer je hier extra hulp bij krijgt. Dyslexie is niet afhankelijk van je intelligentie en komt dus ook voor bij mensen met een normale en zelfs hoge intelligentie. Wanneer je als kind dyslexie hebt, blijf je achter in je schoolprestaties, ook al is er sprake van een hoge inzet en ijver. Dat betekent vaak dat je prestaties niet overeenkomen met je verstandelijke capaciteiten. Dit kan een negatief effect hebben op je functioneren in je persoonlijke, gezins- en maatschappelijke omgeving. Lezen, spellen en schrijven vormen een groot deel van de communicatie en wanneer je dyslectisch bent geeft dat problemen. Dyslexie kan dus gezien worden als een communicatieprobleem. Voor je welbevinden is het van groot belang dat het proces van communiceren zo goed mogelijk verloopt.

Wij zien het als ons doel om onze cliënten hierin optimaal te ondersteunen.
Dyslexica is gelieerd aan Logopedica. Zie www.logopedica.nl


Locaties:

Roermond:
Onze Lieve Vrouweplein 1
Kasteel Wassenbergstraat 2-4
Florasingel 38

Donderbergweg 43
Gershwinstraat 4
Heinsbergerweg 2


Maasgouw:
Steenweg 2a, Wessem
Kruchterstraat 31, Maasbracht


Roerdalen:
Willem Alexanderlaan 8, Melick

Correspondentieadres:
Willem Alexanderlaan 8
6074 AM  Melick
Telefoon: 0475 - 535209